EN ASRUL AZAMIN BIN MASIRON

 

TIMBALAN PENGETUA PEMBANGUNAN PELAJAR

MRSM MERSING

Hal Ehwal Pelajar Bertanggungjawab dalam mentadbir dan menguruskan ke semua program yang berkaitan kebudayaan sosial, perkhidmatan program motivasi, kurikulum, kebajikan dan keselamatan para pelajar. Lebih khususnya tanggungjawab bahagian ini lebih kepada disiplin pelajar dan peraturan maktab.

Antara bidang tugas T.P.P.P ialah :-

>>Mengurus Disiplin Pelajar

>>menerapkan amalan dan nilai-nilai murni

>>penerapan peraturan dan undang-undang maktab

>>mengendalikan kes-kes tatatertib di maktab

>>penyediaan rekod disiplin dan laporan pelajar

>>Menguruskan Hal-hal Bimbingan dan Kaunseling

>>memantau kaunselor melaksanakan Program Bimbingan dan Kuanseling

>>memantau Program Kebajikan dan Orientasi

>>memastikan kaunselor menyediakan rekod bimbingan dan laporannya

 

Mengurus Hal-Hal Pentadbiran

>>memastikan buku rekod data pelajar dikemaskini

>>mengurus kemasukan dan penempatan pelajar

>>mengurus pertukaran pelajar

>>mengurus surat akuan dan sijil-sijil

>>membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan

>>memantau urusan pengendalian insuran pelajar

>>memantau pengurusan pengangkutan pelajar

 

Mengurus Hal-Hal Bantuan Kewangan dan Kebajikan Pelajar

>>menyelenggarakan perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan

>>memantau rekod biasiswa yang telah dikemaskini

>>menentukan urusan tuntutan bayaran biasiswa pelajar mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh

>>Bahagian Biasiswa HEP

 

Menguruskan Hal-Hal Pentadbiran Asrama

>>menentukan kemasukan dan penempatan ke asrama

>>membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama

>>memantau keselamatan dan kebersihan dalam asrama

>>menyelaras penyeliaan makanan di dewan selera

>>menyelaras pengurusan hal-hal kesihatan dan kemudahan rawatan pelajar